Kembraeg - Kentel 6 - Un nebeud gerio¨ brezhonek ha kembraek a zo damhe˝vel an eil ouzh ar re all

 

Yezho¨ all

 

Nivero¨ / Rhifolion

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

unan

daou, div

tri, teir

pevar, peder

pemp

c'hwec'h

seizh

eizh

nav

dek

un
dau, dwy
tri, tair
pedwar, pedair
pump
chwech
saith
wyth
naw
deg

 

 

Deizio¨ ar sizhun / Dyddiauĺr wythnos

 

dilun

dimeurzh

dimerc'her

diriaou

digwener

disadorn

disul

dydd Llun
dydd Mawrth
dydd Mercher
dydd Iau
dydd Gwener
dydd Sadwrn
dydd Sul

 

 

Livio¨ / Lliwiau

 

du

melen

gwer

louet

gwenn

glas

ruz

ora˝jez

du

melyn, melen

gwerdd, gwyrdd

llwyd

gwyn, gwen
glas
coch, rhudd
oren

 

 

Anvio¨ kadarn / Enwau

 

- meur a cĺher zo he˝vel e brezhoneg hag e kembraeg:

aber, aer, awen, bara, barn, boned, bri, dant, eog, glin, gras, gwerin, gwin, had, mab, natur, pab, pont, sant, stad, tad, te, tor, tro

 

- gerio¨ zo a zo tostik-tost ouzh ar brezhoneg:

 

alc'hwez

chapel

gavr

ha˝v

kalon

lec'h

mamm

oad

prenestr

ster

toull

barzh

deiz

ger

heol

kelc'h

levr

menez

Pask

rann

sterenn

ti-feurm

bed

diwezh

glav

holen

kilhog

logod

moc'h

pesked

rev

tarv

yec'hed

brec'h

enez

gwreg

kador

lagad

marc'h

niver

poull

skol

vi

yezh

allwedd

capel

gafr

haf

calon

lle

mam

oed

ffenestr

ystyr

twll

bardd

dydd

gair

haul

cylch

llyfr

mynydd

Pasg

rhan

seren

ffermdy

byd

diwedd

glaw

halen

ceilog

llygod

moch

pysgod

rhew

tarw

iechyd

braich

ynys

gwraig

cadair

llygad

march

nifer

pwll

ysgol

wy

iaith

 

Anvio¨-gwan / Ansoddeiriau

all

drouk

gwir

kla˝v

mezv

pep

tev

berr

eil

hir

kre˝v

nesa˝

posubl

uhel

bev

glan

izel

laouen

nevez

sec'h

yac'h

brav

gwan

kalet

leun

pell

ska˝v

yaouank

arall

drwg

gwir

claf

meddw

pob

tew

byr

ail

hir

cryf

nesaf

posibl

uchel

byw

glÔn

isel

llawen

newydd

sych

iach

braf

gwan

caled

llawn

pell

ysgafn

ieuanc

 

Anvio¨-verb / Berfenwau

 

astenn

c'hoari

gelver

kana˝

kerzhet

kredi˝

redek

studia˝

azeza˝

deski˝

gwelet

karout

klevet

lenn

rei˝

terri˝

beva˝

dont

gwerzha˝

kaout

koll

mont

sec'ha˝

trei˝

boueta

eva˝

gwiska˝

kemer

kousket

plega˝

troc'ha˝

estyn

chwarae

galw

canu

cerdded

credu

redeg

astudio

eistedd

dysgu

gweld

caru

clywed

darllen

rhoi

torri

byw

dod

gwerthu

cael

colli

mynd

sychu

troi

bwydo
yfed
gwisgo
cymryd
cysgu
plygu
torri

 

 

Gerio¨ all / Geirau arall

 

me

te

hi

ni

c'hwi

int

mi, fi
ti
e(f), fe
hi
ni
chi
nhw

ma

da

e

he

hor

ho

o

fy
dy
ei
ei
ein

eich
eu

piv?

pelec'h?

evel

ha, hag

a-benn

dindan

hep

gant

war

ama˝

a-wezhio¨

eno

hiziv

pwy?
ble?
fel
a,ac
erbyn
dan
heb
gan
ar
yma
weithiau
yna
heddiw

 

distro