Welsh - Lesson 6 - A few similar words in Breton and in Welsh

 

Other languages

 

Numbers / Rhifolion

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

unan

daou, div

tri, teir

pevar, peder

pemp

c'hwec'h

seizh

eizh

nav

dek

un
dau, dwy
tri, tair
pedwar, pedair
pump
chwech
saith
wyth
naw
deg

 

 

Days / Dyddiau’r wythnos

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

dilun

dimeurzh

dimerc'her

diriaou

digwener

disadorn

disul

dydd Llun
dydd Mawrth
dydd Mercher
dydd Iau
dydd Gwener
dydd Sadwrn
dydd Sul

 

 

Colors / Lliwiau

 

black

yellow

green

gray

white

blue

red

orange

du

melen

gwer

louet

gwenn

glas

ruz

orańjez

du

melyn, melen

gwerdd, gwyrdd

llwyd

gwyn, gwen
glas
coch, rhudd
oren

 

 

Common names / Enwau

 

- many names are identical in Breton and Welsh:

aber, aer, awen, bara, barn, boned, bri, dant, eog, glin, gras, gwerin, gwin, had, mab, natur, pab, pont, sant, stad, tad, te, tor, tro

 

- some are very close to Breton:

 

key

chapel

goat

summer

heart

place

mother

age

window

meaning

hole

bard

day

word

sun

circle

book

mountain

Easter

part

star

farm

world

end

rain

salt

cock

mouse

pork

fish

freeze

bull

health

arm

island

woman

chair

eye

horse

number

pond

school

egg

language

alc'hwez

chapel

gavr

hańv

kalon

lec'h

mamm

oad

prenestr

ster

toull

barzh

deiz

ger

heol

kelc'h

levr

menez

Pask

rann

sterenn

ti-feurm

bed

diwezh

glav

holen

kilhog

logod

moc'h

pesked

rev

tarv

yec'hed

brec'h

enez

gwreg

kador

lagad

marc'h

niver

poull

skol

vi

yezh

allwedd

capel

gafr

haf

calon

lle

mam

oed

ffenestr

ystyr

twll

bardd

dydd

gair

haul

cylch

llyfr

mynydd

Pasg

rhan

seren

ffermdy

byd

diwedd

glaw

halen

ceilog

llygod

moch

pysgod

rhew

tarw

iechyd

braich

ynys

gwraig

cadair

llygad

march

nifer

pwll

ysgol

wy

iaith

 

Adjectives / Ansoddeiriau

other

wicked

true

ill

drunk

each

large

short

second

long

strong

close

possible

top

living

pure

low

merry

new

dry

health

beautiful

low

hard

full

far

light

young

all

drouk

gwir

klańv

mezv

pep

tev

berr

eil

hir

kreńv

nesań

posubl

uhel

bev

glan

izel

laouen

nevez

sec'h

yac'h

brav

gwan

kalet

leun

pell

skańv

yaouank

arall

drwg

gwir

claf

meddw

pob

tew

byr

ail

hir

cryf

nesaf

posibl

uchel

byw

glān

isel

llawen

newydd

sych

iach

braf

gwan

caled

llawn

pell

ysgafn

ieuanc

 

Verbs / Berfenwau

 

to lengthen

to play

to call

to sing

to walk

to believe

to run

to study

to sit

to learn

to see

to love

to hear

to read

to give

to break

to live

to come

to sell

to have

to lose

to go

to dry

to turn

to feed

to drink

to dress

to take

to sleep

to fold

to cut

astenn

c'hoari

gelver

kanań

kerzhet

krediń

redek

studiań

azezań

deskiń

gwelet

karout

klevet

lenn

reiń

terriń

bevań

dont

gwerzhań

kaout

koll

mont

sec'hań

treiń

boueta

evań

gwiskań

kemer

kousket

plegań

troc'hań

estyn

chwarae

galw

canu

cerdded

credu

redeg

astudio

eistedd

dysgu

gweld

caru

clywed

darllen

rhoi

torri

byw

dod

gwerthu

cael

colli

mynd

sychu

troi

bwydo
yfed
gwisgo
cymryd
cysgu
plygu
torri

 

 

Other words / Geirau arall

 

I

you (singular form)

he

she

we

you (polite and plural form)

they

me

te

hi

ni

c'hwi

int

mi, fi
ti
e(f), fe
hi
ni
chi
nhw

my

your (singular form)

his

her

our

your (polite and plural form)

their

ma

da

e

he

hor

ho

o

fy
dy
ei
ei
ein

eich
eu

who?

where?

as

and

in order to

under

without

with

on

here

sometimes

there

today

piv?

pelec'h?

evel

ha, hag

a-benn

dindan

hep

gant

war

amań

a-wezhioł

eno

hiziv

pwy?
ble?
fel
a,ac
erbyn
dan
heb
gan
ar
yma
weithiau
yna
heddiw

 

back