Kembraeg - Kentel 7 - Goulennoý ha respontoý

 

Yezhoý all

 

Sut? Pwy? Beth? Ble? O ble? / Penaos? Piv? Petra? Pelecíh? Eus pelecíh?

 

Sut dych chi?

Penaos emaŮ kont?

 

Pwy dych i?

Piv out?

 

Beth ywích enw chi?

Petra eo hocíh anv?

 

Ble dych chiín byw?

Pelecíh emaocíh o chom?

 

O ble dych chiín dod?

Eus pelecíh ocíh?

 

Ble mae Tomas yn byw?

Pelecíh emaŮ Tomas o chom?

Da iawn diolch.
Mat-tre trugarez.

 

Tomas dw i.

Tomas on.

 

Tomas yw fy enw i.

Tomas eo ma anv.

 

Dw iín byw yn Lydaw.

E Breizh emaon o chom.

 

Dw iín dod o Dregaron.

Eus Tregaron on.

 

Mae eín byw yn Nhregaron.

EmaŮ o chom e Tregaron.

 

 

Dych chi...? Wyt ti...? Ydy e...? Ydy hi...?

 

Dych chiín byw yn Lydaw?

Hag o chom e Breizh emaocíh?

 

Wyt tiín gweithio?

Hag o labourat emaout?

 

Tomas dych chi?

Tomas ocíh?

 

Athro wyt ti?

Kelenner out?

 

Ydy eín mynd iír dafarn?

Hag o vont dían ostaleri emaŮ(-eŮ)?

 

Ydy hiín mynd iír sinema?

Hag o vont díar sinema emaŮ(-hi)?

Ydw / Nac ydw.

Ya / Níemaon ket.

 

Ydw / Nac ydw.

Ya / Níemaon ket.

Ie / Nage.

Ya / Níon ket.

 

Ie / Nage.

Ya / Níon ket.

 

Ydy / Nac ydy.

Ya / NíemaŮ ket.

 

Ydy / Nac ydy.

Ya / NíemaŮ ket.

 

Oes...? Oes / Nac oes

 

Oes ysgol yma?

Hag-eŮ ez eus ur skol amaŮ?

 

Oes amser i fynd yno?

Hag amzer zo da vont eno?

Oes / Nac oes.

Ya / Níeus ket.

 

Oes / Nac oes.

Ya / Níeus ket.

 

Do / Naddo

Fuocíh chi mas neithiwr?

Bet ocíh er-maez decíh da noz?

Do / Naddo.

Ya / Níon ket.

 

distro