Kembraeg - Poelladenn 4

 

Yezhoý all

 

EmaŮ(-eŮ) o chom e Tregaron.
Hag o chom e Breizh emaocíh?
Emaint o kanaŮ.
Ha níemaout ket o labourat?
Hag o teskiŮ kembraeg emaoch?
Hag o labourat emaout?
Tomas ocíh? Ya.
Kelenner out? Níon ket.
Hag o vont dían ostaleri emaŮ(-eŮ)?
O vont díar sinema emaŮ(-hi)?
Bezí ez eus ur bank amaŮ?
Ha bara zo er gegin?
Níeus skol ebet amaŮ? Nann.
Bet e oacíh er skol decíh? Ya.
Bet e oa-eŮ en ostaleri decíh? Ne oa ket.

................... eín byw yn Nhregaron.
...................ín byw yn Llydaw?
................... nhwín canu.
................... ti ddim yn gweithio?
Dych chiín dysgu Cymraeg? ...................
Wyt tiín gweithio? ...................
Tomas dych chi? ...................
Athro wyt ti? ...................
Ydy eín mynd iír dafarn? ...................
Ydy hiín mynd iír sinema? ...................
Oes banc yma? ...................
Oes bara yn y gegin? ...................
................... dim ysgol yma? Nac oes.
Fuocíh chi yn yr ysgol ddoe? ...................
Fuodd e yn y dafarn ddoe? ...................

Respontoý

 

Mae eín byw yn Nhregaron.
Dych chiín byw yn Llydaw?
Maen nhwín canu.
Dwyt ti ddim yn gweithio?
Dych chiín dysgu Cymraeg? Ydw.
Wyt tiín gweithio? Nac ydw.
Tomas dych chi? Ie.
Athro wyt ti? Nage.
Ydy eín mynd iír dafarn? Ydy.
Ydy hiín mynd iír sinema? Nac ydy.
Oes banc yma? Oes.
Oes bara yn y gegin?Nac oes.
Does dim ysgol yma? Nac oes.
Fuocíh chi yn yr ysgol ddoe? Do.
Fuodd e yn y dafarn ddoe? Naddo.

 

 

distro