Gallois - Exercice 4

 

Autres langues

 

Il habite Tregaron.
Habitez-vous en Bretagne?
Ils sont en train de chanter.
N'es-tu pas en train de travailler?
Apprenez-vous le gallois?
Travailles-tu?
tes-vous Tomas? Oui.
Es-tu professeur? Non.
Va t-il la taverne?
Va t-elle au cinma?
Y a-t-il une banque ici?
Y a-t-il du pain dans la cuisine?
Il n'y a aucune cole ici? Non.
Etais-tu l'cole hier? Oui.
Avait-il t la taverne hier? Non.

................... en byw yn Nhregaron.
...................n byw yn Llydaw?
................... nhwn canu.
................... ti ddim yn gweithio?
Dych chin dysgu Cymraeg? ...................
Wyt tin gweithio? ...................
Tomas dych chi? ...................
Athro wyt ti? ...................
Ydy en mynd ir dafarn? ...................
Ydy hin mynd ir sinema? ...................
Oes banc yma? ...................
Oes bara yn y gegin? ...................
................... dim ysgol yma? Nac oes.
Fuoch chi yn yr ysgol ddoe? ...................
Fuodd e yn y dafarn ddoe? ...................

Rponses

 

Mae en byw yn Nhregaron.
Dych chin byw yn Llydaw?
Maen nhwn canu.
Dwyt ti ddim yn gweithio?
Dych chin dysgu Cymraeg? Ydw.
Wyt tin gweithio? Nac ydw.
Tomas dych chi? Ie.
Athro wyt ti? Nage.
Ydy en mynd ir dafarn? Ydy.
Ydy hin mynd ir sinema? Nac ydy.
Oes banc yma? Oes.
Oes bara yn y gegin?Nac oes.
Does dim ysgol yma? Nac oes.
Fuoch chi yn yr ysgol ddoe? Do.
Fuodd e yn y dafarn ddoe? Naddo.

 

 

retour