Welsh - Exercise 4

 

Other languages

 

He lives in Tregaron.
Do you live in Britain?
They are singing.
Are you not working?
Are you learning Welsh?
Do you work?
Are you Tomas? Yes.
Are you a teacher? No.
Is he going to the tavern?
Is she going to the movies?
Is there a bank here?
Is there bread in the kitchen?
There is no school here? No.
Where you at school yesterday? Yes.
Had he been at the tavern yesterday? No.

................... e地 byw yn Nhregaron.
...................地 byw yn Llydaw?
................... nhw地 canu.
................... ti ddim yn gweithio?
Dych chi地 dysgu Cymraeg? ...................
Wyt ti地 gweithio? ...................
Tomas dych chi? ...................
Athro wyt ti? ...................
Ydy e地 mynd i池 dafarn? ...................
Ydy hi地 mynd i池 sinema? ...................
Oes banc yma? ...................
Oes bara yn y gegin? ...................
................... dim ysgol yma? Nac oes.
Fuoc檀 chi yn yr ysgol ddoe? ...................
Fuodd e yn y dafarn ddoe? ...................

Answers

 

Mae e地 byw yn Nhregaron.
Dych chi地 byw yn Llydaw?
Maen nhw地 canu.
Dwyt ti ddim yn gweithio?
Dych chi地 dysgu Cymraeg? Ydw.
Wyt ti地 gweithio? Nac ydw.
Tomas dych chi? Ie.
Athro wyt ti? Nage.
Ydy e地 mynd i池 dafarn? Ydy.
Ydy hi地 mynd i池 sinema? Nac ydy.
Oes banc yma? Oes.
Oes bara yn y gegin?Nac oes.
Does dim ysgol yma? Nac oes.
Fuoc檀 chi yn yr ysgol ddoe? Do.
Fuodd e yn y dafarn ddoe? Naddo.

 

 

back