Gallois - Exercice 3

 

Autres langues

 

Je vais au Pays de Galles.
J'ťtais dans le jardin hier.
Je chante aujourd'hui.
Demain je chanterais.
Hier je chantais.
Le gros chien.
La chaise dure.
L'úuf dur.
Le gros chat.
J'habite ŗ Dolgellau.
Je suis de Dolgellau.
Je suis une personne bonne.
Le livre est bien.
Ta tÍte.
Sa tÍte ŗ elle.

Dw iín ................... i Gymru.
................... i yn yr ardd ddoe.
Dw iín ................... heddiw.
................... i yfory.
................... i ddoe.
Y ci ...................
Y gadair ...................
Yr wy ...................
Y gath ...................
Dw iín byw yn ...................
Dw iín dod o ...................
Dw iín ddyn ...................
Mae llyfr yn ...................
Dy ................... di.
Ei ................... hi.

Rťponses

 

Dw iín mynd i Gymru.
Bues i yn yr ardd ddoe.
Dw iín canu heddiw.
Cana i yfory.
Canais i ddoe.
Y ci tew.
Y gadair galed.
Yr wy caled.
Y gath dew.
Dw iín byw yn Nolgellau.
Dw iín dod o Ddolgellau.
Dw iín ddyn da.
Mae llyfr yn dda.
Dy ben di.
Ei phen hi.

 

 

retour