Welsh - Lesson 5 - Important expressions

 

Other languages

 

Good morning ; Good evening

How are you?

Please

Thank you

Excuse me

I am from Britain

A little

Where are you from?

Good bye!

I am Nolwen

I am trying to learn Welsh

I do not know

I live in Britain

Who are you?

Thank you very much

Bore da ; Prynhawn da

Sut mae?

Os gwelwch yn dda

Diolch

Esgusodwch fi

Dw i'n dod o Lydaw

Tipyn bach

O ble dych chi'n dod?

Hwyl!

Nolwen dw i

Dw i'n dysgu Cymraeg

Dw i ddim yn gwybod

Dw i'n byw yn Llydaw

Pwy dych chi?

Diolch yn fawr

 

back