Kembraeg - Kentel 2 - Ar verboł

 

Yezhoł all

 

Bod (bezań)

 

Amzer vremań Amzer da zont

dw i

rwyt ti

mae e / hi

'dyn ni

dych chi

maen nhw

bydda i

byddi di

bydd e / hi

byddwn ni

byddwch chi

byddan nhw

 

 

Amzer dremenet Amzer dremenet strizh

ro'n i

ro't ti

roedd e / hi

ro'n ni

ro'ch chi

ro'n nhw

bues i

buest ti

buodd e / hi

buon ni

buoch chi

buon nhw

 

 

Doare divizout Ma vefen...

bwddwn i

bwddet ti

bwddai fe / hi

bwdden ni

bwddech chi

bwdden nhw

'swn i

'set ti

'sai fe / hi

'sen ni

'sech chi

'sen nhw

 

NB: Peurliesań e vez implijet yn pe ’n da stagań gant ar frazenn, met pas goude wedi.

 

Amzer dremenet amstrizh Amzer beurdremenet

dw i wedi

rwyt ti wedi

mae e / hi wedi

'dyn ni wedi

dych chi wedi

maen nhw wedi

ro'n i wedi

ro't ti wedi

roedd e / hi wedi

ro'n ni wedi

ro'ch chi wedi

ro'n nhw wedi

 

 

Er stumm nac'h:

 

Amzer vremań Amzer da zont

dw i ddim

dwyt ti ddim

dyw e / hi ddim

’dyn ni ddim

dych chi ddim

’dyn nhw ddim

fydda i ddim

fyddi di ddim

fydd e / hi ddim

fyddwn ni ddim

fyddwch chi ddim

fyddan nhw ddim

 

 

Amzer dremenet Amzer dremenet strizh

do’n i ddim

do’t ti ddim

doedd e / hi ddim

do’n ni ddim

do’ch chi ddim

do’n nhw ddim

fues i ddim

fuest ti ddim

fuodd e / hi ddim

fuon ni ddim

fuoch chi ddim

fuon nhw ddim

 

 

Doare divizout

fwddwn i ddim

fyddet ti ddim

fyddai fe/hi ddim

fydden ni ddim

fyddech chi ddim

fydden nhw ddim

 

 

Verboł reizh

 

Helpu (skoazellań)

 

Amzer dremenet Amzer da zont

helpais i

helpaist ti

helpodd e / hi

helpon ni

helpoch chi

helpon nhw

helpa i

helpi di

helpith e / hi

helpwn ni

helpwch chi

helpan nhw

 

 

Verboł direizh

 

Mynd (mont)

 

Amzer dremenet Amzer da zont

es i

est ti

aeth e / hi

aethon ni

aethoch chi

aethon nhw

a’ i

ei di

eith e / hi

awn ni

ewch chi

ān nhw

 

 

Gwneud (ober)

 

Amzer dremenet Amzer da zont

gwnes i

gwnest ti

gwnaeth e / hi

gwnaethon ni

gwnaethoch chi

gwnaethon nhw

gwna’ i

gwnei di

gwneith e / hi

gwnawn ni

gwnewch chi

gwnān nhw

 

 

Dod (dont)

 

Amzer dremenet Amzer da zont

des i

dest ti

daeth e / hi

daethon ni

daethoch chi

daethon nhw

do’ i

doi di

daw e / hi

down ni

dewch chi

dōn nhw

 

 

Cael (kaout)

 

Amzer dremenet Amzer da zont

ces i

cest ti

cafodd e / hi

cawson ni

cawsoch chi

cawson nhw

ca’ i

cei di

ceith e / hi

cawn ni

cewch chi

cān nhw

 

 

Pennrann anvioł-verb

 

- ma’z echu an anv-verb gant ur vogalenn e vez lemet an dibenn-se:

helpu (skoazellań) / help- > helpais i

cysgu (kousket) / cysg- > cysgais i

 

- ma’z echu an anv-verb gant ur gensonenn e vez graet gant an anv-verb a-bezh:

siarad (komz) / siarad- > siaradais i

 

- un nebeud direizhadennoł boas:

mwynhau (bezań plijet gant) / mwynheu- > mwynheuais i
cyrraedd (erruout, tizhout) / cyrhaedd- > cyrhaeddais i 
gadael (mont kuit) / gadaw- > gadawais i
meddwl (sońjal) / meddyli- > meddyliais i
aros (chom, gortoz) / arhos- > arhosais i
gwrando (selaou) / gwrandaw- > gwrandawais i
dechrau (kregiń) / dechreu- > dechreuais i
gweld (gwelout) / gwel- > gwelais i
yfed (evań) / yf- > yfais i
ennill (gounit) / enill- > enillais i
rhedeg (redek) / rhed- > rhedais i
cymryd (kemer) / cymer- > cymerais i
clywed (klevout) / clyw- > clywais i
dweud (lavarout) / dwed- > dwedais i

 

distro