Welsh - Lesson 4 - How to say "yes" and "no" ?

 

Other languages

 

Questions beginning with

 

- Wyt ti or Dych chi (polite form) > Ydw / Nac ydw

- Dych chi (plural) > Ydyn / Nac ydyn

- Ydy > Ydy / Nac ydy

- Oes > Oes / Nac oes

 

 

Questions to the past

 

Do / Naddo

 

 

Questions beginning with

 

- Alla i > Galli / Na alli ; Gallwch / Na allwch

- Ga i > Cei / Na chei

- Wnei di / Wnewch chi > Gwnaf / Na wnaf

- Ot ti / Och ti > On / Nac on

- Oedd > Oedd / Nac oedd

 

 

When the questions do not begin with a verb

 

Ie / Nage

 

back