Enrolladennoù Herve ha Nora 1

Kentel 1

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Kentel 2

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Kentel 3

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Kentel 4

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Kentel 5

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Lecture 1

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Kentel 6

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Kentel 7

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Kentel 8

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Kentel 9

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Kentel 10

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Lecture 2

Geriaoueg Testenn
 
Audio file

Kentel 11

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Kentel 12

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Kentel 13

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Kentel 14

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Kentel 15

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Lecture 3

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Kentel 16

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Kentel 17

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Kentel 18

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Kentel 19

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Kentel 20

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

Lecture 4

Geriaoueg Testenn
Audio file
Audio file

 

Skol Ober a drugareka Fañch Naud en deus lakaet an enrolladennoù-mañ e stumm MP3. Siwazh eo aet d'an Anaon d'an 19 a viz Meurzh 2011.

 

Distro