Amzer dremenet amstrizh

 

me (1S) pennrann + -et + -on / em eus
te (2S) pennrann + -et + -out / ec'h eus
(3S masc.) pennrann + -et + -eo / en deus
he (3S fém.) pennrann + -et + -eo / he deus
ni (1P) pennrann + -et + -omp / hon eus
c'hwi (2P) pennrann + -et + -oc'h / hoc'h eus
int (3P) pennrann + -et + -int / o deus

 

Skouer: labourat

em eus labouret
ec'h eus labouret
en deus labouret
he deus labouret
hon eus labouret
hoc'h eus labouret
o deus labouret

 

Distro