Kentel 2 - Ar verboù

 

Bod (bezañ)

Amzer vremañ Amzer da zont
dw i bydda i
rwyt ti byddi di
mae e / hi bydd e / hi
'dyn ni byddwn ni
dych chi byddwch chi
maen nhw byddan nhw
Amzer dremenet Amzer dremenet strizh
ro'n i bues i
ro't ti buest ti
roedd e / hi buodd e / hi
ro'n ni buon ni
ro'ch chi buoch chi
ro'n nhw buon nhw
Doare divizout Ma vefen...
bwddwn i 'swn i
bwddet ti 'set ti
bwddai fe / hi 'sai fe / hi
bwdden ni 'sen ni
bwddech chi 'sech chi
bwdden nhw 'sen nhw

 

NB: Peurliesañ e vez implijet yn pe ’n da stagañ gant ar frazenn, met pas goude wedi.

Amzer dremenet amstrizh Amzer beurdremenet
dw i wedi ro'n i wedi
rwyt ti wedi ro't ti wedi
mae e / hi wedi roedd e / hi wedi
'dyn ni wedi ro'n ni wedi
dych chi wedi ro'ch chi wedi
maen nhw wedi ro'n nhw wedi

 

Er stumm nac'h:

Amzer vremañ Amzer da zont
dw i ddim fydda i ddim
dwyt ti ddim fyddi di ddim
dyw e / hi ddim fydd e / hi ddim
’dyn ni ddim fyddwn ni ddim
dych chi ddim fyddwch chi ddim
’dyn nhw ddim fyddan nhw ddim
Amzer dremenet Amzer dremenet strizh
do’n i ddim fues i ddim
do’t ti ddim fuest ti ddim
doedd e / hi ddim fuodd e / hi ddim
do’n ni ddim fuon ni ddim
do’ch chi ddim fuoch chi ddim
do’n nhw ddim fuon nhw ddim
Doare divizout
fwddwn i ddim
fyddet ti ddim
fyddai fe/hi ddim
fydden ni ddim
fyddech chi ddim
fydden nhw ddim

 

Verboù reizh

Helpu (skoazellañ)

Amzer dremenet Amzer da zont
helpais i helpa i
helpaist ti helpi di
helpodd e / hi helpith e / hi
helpon ni helpwn ni
helpoch chi helpwch chi
helpon nhw helpan nhw

 

Verboù direizh

Mynd (mont)

Amzer dremenet Amzer da zont
es i a’ i
est ti ei di
aeth e / hi eith e / hi
aethon ni awn ni
aethoch chi ewch chi
aethon nhw ân nhw
 

Gwneud (ober)

Amzer dremenet Amzer da zont
gwnes i gwna’ i
gwnest ti gwnei di
gwnaeth e / hi gwneith e / hi
gwnaethon ni gwnawn ni
gwnaethoch chi gwnewch chi
gwnaethon nhw gwnân nhw
 

Dod (dont)

Amzer dremenet Amzer da zont
des i do’ i
dest ti doi di
daeth e / hi daw e / hi
daethon ni down ni
daethoch chi dewch chi
daethon nhw dôn nhw
 

Cael (kaout)

Amzer dremenet Amzer da zont
ces i ca’ i
cest ti cei di
cafodd e / hi ceith e / hi
cawson ni cawn ni
cawsoch chi cewch chi
cawson nhw cân nhw

 

Pennrann anvioù-verb

- ma’z echu an anv-verb gant ur vogalenn e vez lemet an dibenn-se:
helpu (skoazellañ) / help- > helpais i
cysgu (kousket) / cysg- > cysgais i
 
- ma’z echu an anv-verb gant ur gensonenn e vez graet gant an anv-verb a-bezh:
siarad (komz) / siarad- > siaradais i
 
- un nebeud direizhadennoù boas:
mwynhau (bezañ plijet gant) / mwynheu- > mwynheuais i
cyrraedd (erruout, tizhout) / cyrhaedd- > cyrhaeddais i
gadael (mont kuit) / gadaw- > gadawais i
meddwl (soñjal) / meddyli- > meddyliais i
aros (chom, gortoz) / arhos- > arhosais i
gwrando (selaou) / gwrandaw- > gwrandawais i
dechrau (kregiñ) / dechreu- > dechreuais i
gweld (gwelout) / gwel- > gwelais i
yfed (evañ) / yf- > yfais i
ennill (gounit) / enill- > enillais i
rhedeg (redek) / rhed- > rhedais i
cymryd (kemer) / cymer- > cymerais i
clywed (klevout) / clyw- > clywais i
dweud (lavarout) / dwed- > dwedais i
 

Distro