Exercice 3

 

Je vais au Pays de Galles. Dw i’n ................... i Gymru.
J'étais dans le jardin hier. ................... i yn yr ardd ddoe.
Je chante aujourd'hui. Dw i’n ................... heddiw.
Demain je chanterais. ................... i yfory.
Hier je chantais. ................... i ddoe.
Le gros chien. Y ci ...................
La chaise dure. Y gadair ...................
L'œuf dur. Yr wy ...................
Le gros chat. Y gath ...................
J'habite à Dolgellau. Dw i’n byw yn ...................
Je suis de Dolgellau. Dw i’n dod o ...................
Je suis une personne bonne. Dw i’n ddyn ...................
Le livre est bien. Mae llyfr yn ...................
Ta tête. Dy ................... di.
Sa tête à elle. Ei ................... hi.

 

Réponses

 
Dw i’n mynd i Gymru.
Bues i yn yr ardd ddoe.
Dw i’n canu heddiw.
Cana i yfory.
Canais i ddoe.
Y ci tew.
Y gadair galed.
Yr wy caled.
Y gath dew.
Dw i’n byw yn Nolgellau.
Dw i’n dod o Ddolgellau.
Dw i’n ddyn da.
Mae llyfr yn dda.
Dy ben di.
Ei phen hi.

 

Retour