Exercise 4

 

Il habite à Tregaron. ................... e’n byw yn Nhregaron.
Habitez-vous en Bretagne? ...................’n byw yn Llydaw?
Ils sont en train de chanter. ................... nhw’n canu.
N'es-tu pas en train de travailler? ................... ti ddim yn gweithio?
Apprenez-vous le gallois? Dych chi’n dysgu Cymraeg? ...................
Travailles-tu? Wyt ti’n gweithio? ...................
Êtes-vous Tomas? Oui. Tomas dych chi? ...................
Es-tu professeur? Non. Athro wyt ti? ...................
Va t-il à la taverne? Ydy e’n mynd i’r dafarn? ...................
Va t-elle au cinéma? Ydy hi’n mynd i’r sinema? ...................
Y a-t-il une banque ici? Oes banc yma? ...................
Y a-t-il du pain dans la cuisine? Oes bara yn y gegin? ...................
Il n'y a aucune école ici? Non. ................... dim ysgol yma? Nac oes.
Etais-tu à l'école hier? Oui. Fuoc’h chi yn yr ysgol ddoe? ...................
Avait-il été à la taverne hier? Non. Fuodd e yn y dafarn ddoe? ...................

 

Réponses

 
Mae e’n byw yn Nhregaron.
Dych chi’n byw yn Llydaw?
Maen nhw’n canu.
Dwyt ti ddim yn gweithio?
Dych chi’n dysgu Cymraeg? Ydw.
Wyt ti’n gweithio? Nac ydw.
Tomas dych chi? Ie.
Athro wyt ti? Nage.
Ydy e’n mynd i’r dafarn? Ydy.
Ydy hi’n mynd i’r sinema? Nac ydy.
Oes banc yma? Oes.
Oes bara yn y gegin?Nac oes.
Does dim ysgol yma? Nac oes.
Fuoc’h chi yn yr ysgol ddoe? Do.
Fuodd e yn y dafarn ddoe? Naddo.

 

Back