Lesson 6 - A few similar words in Breton and in Welsh

 

Numbers / Rhifolion

1 unan un
2 daou, div dau, dwy
3 tri, teir tri, tair
4 pevar, peder pedwar, pedair
5 pemp pump
6 c'hwec'h chwech
7 seizh saith
8 eizh wyth
9 nav naw
10 dek deg

 

Days / Dyddiau’r wythnos

Monday dilun dydd Llun
Tuesday dimeurzh dydd Mawrth
Wednesday dimerc'her dydd Mercher
Thursday diriaou dydd Iau
Friday digwener dydd Gwener
Saturday disadorn dydd Sadwrn
Sunday disul dydd Sul

 

Colors / Lliwiau

black du du
yellow melen melyn, melen
green gwer gwerdd, gwyrdd
gray louet llwyd
white gwenn gwyn, gwen
blue glas glas
red ruz coch, rhudd
orange orañjez oren

 

Common names / Enwau

- many names are identical in Breton and Welsh:
aber, aer, awen, bara, barn, boned, bri, dant, eog, glin, gras, gwerin, gwin, had, mab, natur, pab, pont, sant, stad, tad, te, tor, tro
 
- some are very close to Breton:
 
key alc'hwez allwedd
chapel chapel capel
goat gavr gafr
summer hañv haf
heart kalon calon
place lec'h lle
mother mamm mam
age oad oed
window prenestr ffenestr
meaning ster ystyr
hole toull twll
bard barzh bardd
day deiz dydd
word ger gair
sun heol haul
circle kelc'h cylch
book levr llyfr
mountain menez mynydd
Easter Pask Pasg
part rann rhan
star sterenn seren
farm ti-feurm ffermdy
world bed byd
end diwezh diwedd
rain glav glaw
salt holen halen
cock kilhog ceilog
mouse logod llygod
pork moc'h moch
fish pesked pysgod
freeze rev rhew
bull tarv tarw
health yec'hed iechyd
arm brec'h braich
island enez ynys
woman gwreg gwraig
chair eye cadair
eye lagad llygad
horse marc'h march
number niver nifer
pond poull pwll
school skol ysgol
egg vi wy
language yezh iaith

 

Adjectives / Ansoddeiriau

other all arall
wicked drouk drwg
true gwir gwir
ill klañv claf
drunk mezv meddw
each pep pob
large tev tew
short berr byr
second eil ail
long hir hir
strong kreñv cryf
close nesañ nesaf
possible posubl posibl
top uhel uchel
living bev byw
pure glan glân
low izel isel
merry laouen llawen
new nevez newydd
dry sec'h sych
health yac'h iach
beautiful brav braf
low gwan gwan
hard kalet caled
full leun llawn
far pell pell
light skañv ysgafn
young yaouank ieuanc

 

Verbs / Berfenwau

to lengthen astenn estyn
to play c'hoari chwarae
to call gelver galw
to sing kanañ canu
to walk kerzhet cerdded
to believe krediñ credu
to run redek redeg
to study studiañ astudio
to sit azezañ eistedd
to learn deskiñ dysgu
to see gwelet gweld
to love karout caru
to hear klevet clywed
to read lenn darllen
to give reiñ rhoi
to break terriñ torri
to live bevañ byw
to come dont dod
to sell gwerzhañ gwerthu
to have kaout cael
to lose koll colli
to go mont mynd
to dry sec'hañ sychu
to turn treiñ troi
to feed boueta bwydo
to drink evañ yfed
to dress gwiskañ gwisgo
to take kemer cymryd
to sleep kousket cysgu
to fold plegañ plygu
to cut troc'hañ torri

 

Other words / Geirau arall

I me mi, fi
you (singular form) te ti
he e(f), fe
she hi hi
we ni ni
you (polite and plural form) c'hwi chi
they int nhw
my ma fy
your (singular form) da dy
his e ei
her he ei
our hor ein
your (polite and plural form) ho eich
their o eu
who? piv? pwy?
where? pelec'h? ble?
as evel fel
and ha, hag a,ac
in order to a-benn erbyn
under dindan dan
without hep heb
with gant gan
on war ar
here amañ yma
sometimes a-wezhioù weithiau
there eno yna
today hiziv heddiw

Back