Leçon 5 - Expressions importantes

 

Bonjour Bore da (le matin) ; Prynhawn da (l'après-midi)
Comment ça va? Sut mae?
S'il vous plait Os gwelwch yn dda
Merci Diolch
Excusez-moi Esgusodwch fi
Je suis de Bretagne Dw i'n dod o Lydaw
Un petit peu Tipyn bach
D'où êtes-vous? O ble dych chi'n dod?
Au revoir! Hwyl!
Je suis Nolwen Nolwen dw i
Je suis en train d'apprendre le gallois Dw i'n dysgu Cymraeg
Je ne sais pas Dw i ddim yn gwybod
J'habite en Bretagne Dw i'n byw yn Llydaw
Qui êtes-vous? Pwy dych chi?
Merci beaucoup Diolch yn fawr
 

Retour