Lesson 5 - Important expressions

 

Good morning ; Good evening Bore da (le matin) ; Prynhawn da (l'après-midi)
How are you? Sut mae?
Please Os gwelwch yn dda
Thank you Diolch
Excuse me Esgusodwch fi
I am from Britain Dw i'n dod o Lydaw
A little Tipyn bach
Where are you from? O ble dych chi'n dod?
Good bye! Hwyl!
I am Nolwen Nolwen dw i
I am trying to learn Welsh Dw i'n dysgu Cymraeg
I do not know Dw i ddim yn gwybod
I live in Britain Dw i'n byw yn Llydaw
Who are you? Pwy dych chi?
Thank you very much Diolch yn fawr
 

Back